2 miljoner extra till Barn- och Utbildningsnämnden

Personbild


Barn-och utbildningsnämnden har stora behov inom förskola och grundskola och det är skälet till att Centerpartiet kommer att yrka två miljoner extra i budget för 2015 jämfört med majoritetens förslag. Många ettåringar söker förskoleplats och vid årsskiftet behövs ytterligare 50 platser. Grundskolan i Vimmerby har under många år haft lägre budget per elev jämfört med jämförbara kommuner och nu måste det tillskapas resurser för att situationen i grundskolan i Vimmerby ska bli bättre.

Vad gäller arvoden så har vice ordförande i BUN erhållit 23085 i fast arvode och inkluderat sammanträdesarvoden 44580kr under 2013. Majoritetens nya arvodesförslag är 131 760kr i fast arvode vilket jämfört med 2013 års siffra inkluderat sammanträdesarvoden motsvarar en ökning med 200% jämfört med 2013. Samtidigt kommer BUNs ordförande att erhålla 427348kr mer under hela mandatperioden jämfört med utfallet för år 2013. Detta ökade arvode med 776068 kr (427348+348720kr) för hela mandatperioden skulle göra mer nytta i verksamheten, anser vi. Vad är det som föranleder arvodesökningar med hundratals procent för ett fåtal politiker när verksamheterna har stora behov?  Och arvodesökningar ser likartade ut i alla nämnder. Mer till färre är den nya majoritetens linje och utestängning av oppositionen.

Peter Karlsson
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.