Angående styrelseuppdrag

Personbild


Helen Nilsson skriver om Centerpartiet ”att så fort det bränner till så avgår man”. Vi har svårt att se att Helen Nilsson syftar på något annat än Ingela Nilsson-Nachtweijs begäran om entledigande från uppdraget som styrelseledamot i VIFAB som ska byta namn till Vimmerby fibernät AB.

Det är anmärkningsvärt att Helen Nilsson i egenskap av vice KSO anser att man kan byta inriktning på ett boloag, från att vara ett fastighetsbolag till att bli ett bolag som ska äga och utveckla ett kommunalt fibernät, utan att reflektera över styrelsens sammansättning. Eftersom det dessutom handlar om att i princip överta den tidigare fiberberedningens uppgifter så finner vi det likaså anmärkningsvärt att ingen ifrån den tidigare beredningen verkar ha planerats följa med till  bolagsstyrelsen.

Grundregel nr 1 för styrelseuppdrag är enligt Styrelsekollegiet: -Tacka nej till styrelseuppdrag, som Du inte har godtagbara skäl att åtaga  Dig.

Det ”nya” bolaget Vimmerby Fiber anser vi bör företrädas dels av högsta politiska ledning (KSO samt vice KSO)  men också av de från respektive parti som är de bäst lämpade med hänvisning till uppdragets natur.

Centerpartiets kretsstyrelse

Marcus Jonmyren

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.