Angående valresultatet i den kommunala folkomröstningen

Personbild


När nu rösträkningen är klar och det visat sig att hela 86,65% röstat på  alternativ B för att bevara skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i  Pelarne och endast 9,3% av de röstberättigade röstat för nedläggning, finns  ingen annan rimlig väg framåt för Vimmerby än att ändra nedläggningsbeslutet.  Man kan inte blunda för att de 5644 personer som röstat för ett bevarande utgör  mer än 46% av alla röstberättigade i Vimmerby Kommun.

Ledamöter från den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokrater och Moderater, har inför folkomröstningen uttalat sig om att det skulle komma att krävas ett valdeltagande i närheten av 70% men med anledning av den förkrossande majoritet med vilken alternativ B vunnit ser vi nu fram emot att den styrande majoriteten ska besinna sig och snarast meddela sina kommuninnevånare om att de nedläggningshotade skolorna ska få finnas kvar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.