Barnens kommun 2016

Personbild


Först vill jag önska alla en god fortsättning på 2016. Mitt och  Centerpartiets fokus under 2016 kommer att vara att ta beslut för att  det ska bli bättre för alla oss som bor, lever och verkar i Vimmerby  kommun.
 
I grunden finns Centerpartiets visoner för Vimmerby där barn- och ungdomsperspektivet är bärande. Därför kommer vi att fortsätta att prioritera och lägga förslag så att de beslut som tas 2016 sätter barnens behov i första rummet.
 
Barn- och utbildningsnämnden aviserar att det ska bli personalminskningar inom förskolan så att det blir fler barn per anställd. Innan det beslutas om så drastiska försämringar för barnen och för personalen inom förskolan så skulle jag vilja ha en redogörelse för kostnad per barn per enhet i kommunen. Är det bevisat att de mindre enheterna kostar mer per barn än de större enheterna som exempelvis Lunden och Skogsbacken som har sex respektive fem avdelningar. Är kostnaden per barn väsentligt högre i de mindre förskolorna i centralorten (Snövit, Ugglan, Norrgården, Bullerbyn m fl.), Djursdala, Frödinge, Pelarne, Gullringen, Rumskulla, Södra Vi och Storebro?
 
Centerpartiet har yrkat i samband med att investeringsbudgeten beslutades att det inte ska påbörjas en byggnation av 8-10 avdelningar stor förskola vid Nybble 2016. Vi tror på mindre enheter och framförallt på att utveckla enheterna där människor bor dvs i exempelvis Djursdala där det är " babyboom" nu. Det finns nämligen utrymme för att utöka förskolan till två avdelningar där och detta har också föreslagits av Micael Glennfalk och av föräldraföreningen i Djursdala. Förskolan skulle kunna inrymmas tillsammans med befintlig skola i skolans lokaler, enligt föräldraföreningens beräkningar. Det är ett mycket hållbart och samtidigt kostnadseffektivt förslag jämfört med att bussa in barnen till Astrid Lindgrens skola som redan är trångbodd. Föräldrar i Djursdala tvingas också att skjutsa sina barn i förskolan och till och från fritids in till Vimmerby vilket är sämre för miljön och sämre för det lokala näringslivet i Djursdala , om enheterna i Djursdala inte bevaras och utvecklas. Alltfler familjer kommer i framtiden att kunna arbeta hemifrån tack vare digital teknik och fiberuppkoppling varför det är ofördelaktigt för attraktionskraften för landsbygden och för hela kommunen om man väljer att centralisera service i form av förskola och fritids.
 
Närodlad politik för oss i Centerpartiet är att bygga och utveckla förskolor och skolor i samverkan med de som bor på orten. Det är vår vision för Vimmerby kommun, BARNENS KOMMUN 2016.
 
Kulturskolans verksamhet kan också förbättras med ett mer decentraliserat tänk där musik- och kulturundervisning oftare bör anordnas även ute i kommunens kransorter under 2016 och framåt. Teaterundervisningen i Tuna har exempelvis varit mycket lyckad 2015 och den har kommit till tack vare föräldrarnas initiativ till att profilera Tuna skola med mer kultur och framträdande.

Ingela Nilsson Nachtweij
Gruppledare för Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.