Centerpartiet i Vimmerby har alternativen

Personbild


Vi ser med oro på den situation som Vimmerby kommun befinner sig i. En mycket ansträngd ekonomisk situation, ett konfliktfyllt politiskt klimat och ett alltmer bristande förtroende för politikens lösningar hos kommunens befolkning.

Vi vill ta vårt ansvar för kommunens ekonomi, och visa att det finns politiska lösningar som kommuninnevånarna kan känna sig trygga med.

Grundförutsättningen är ett brett politiskt arbete, där konsensus och hållbara lösningar sätts före prestige och konfrontation.

Långsiktiga, och i vissa fall drastiska, beslut måste till för att få ordning på ekonomin.

För att dessa åtgärder ska bli så bra och hållbara som möjligt krävs att allas idéer och tankar tas tillvara, och att alla beslut grundas på fullständiga fakta och en hög kunskap om verksamheterna.

Risken är att man för att undvika debatt och diskussioner lägger fram snabba och oförankrade beslut, som inte får de effekter man vill.

Vi har presenterat en alternativ budget, där vi ser flera alternativ till majoritetens åtgärder.

Till detta kan läggas ytterligare ett antal tankar som vi tycker kan vara värda att ta upp för prövning i det läge som kommunen befinner sig i:

1. Undanröj folkomröstningen genom att skjuta upp nedläggningen av landsbygdsskolorna tills år 2018. Vi är beredda att rösta mot ett genomförande av folkomröstningen på måndag om vi får ett löfte från S och M att skjuta på nedläggningen.

2. Ge Kulturskolans personal tid att anpassa sin verksamhet och söka mer extern finansiering och flera samarbeten. T.ex. bör man börja med att ta bort mängdrabatten för de med flera barn inskrivna. Hellre en högre avgift för en bra verksamhet än ingen verksamhet alls.

3. Inför anställningsstopp.

4. En ytterligare skattehöjning, om det krävs för att inte, på grund av kortsiktiga behov, riskera verksamheter som berikar kommunen långsiktigt.

Vi presenterar fyra nycklar för att dyrka upp det baklås som kommunen hamnat i. Centerpartiet har erfarenhet av att leda kommunen i samverkan och nu är det dags att samverka kring Vimmerbys utveckling och inte förhasta och förstöra väl fungerande verksamheter.

Därutöver har alla politiker i Vimmerby ett stort ansvar för att gemensamt försöka göra sitt yttersta för att lösa ytterligare knutar som belastar Kommunens ekonomi hårt. Även här har vi idéer och förslag men dessa frågor kan vi ensamma inte presentera en komplett lösning på:

1. Se över alternativ för fiberutbyggnaden, för att minska kostnaden och risken i projektet Vimmerby fiber och för att kunna nå alla delar av kommunen.

2. Försök hitta alternativa finansieringsformer för Astrid Lindgrens Näs så att det inte äter upp vinstmedel från kommunkoncernen.

3. Överväga alternativa lösningar för förskolan än att som planerat bygga nytt för 30-40 miljoner.

4. Det finns mer att göra med Socialens kostnader i Vimmerby, alla partier borde samarbeta för att fortsätta förbättra och effektivisera det sociala området.

Ingela Nilsson Nachtweij


Anna Svensson
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.