Centerpartiet vill att det byggs mer bostäder i Vimmerby kommun

Personbild


Centerpartiet i Vimmerby har lämnat in en motion där vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via exempelvis arbetet med den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)

Vimmerby kommun antog sitt senaste bostadsförsörjningsprogram år 2003 och det uppdaterades 2004 och gällde till och med 2013.

Det finns flera anledningar till att väcka frågan om att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjning. ( 2000:1383)

Ett av skälen som vi anger i motionen är att vi ska vara beredda om det kommer riktade stöd från regeringen till bostäder. Och de stöden kom igår och kräver att kommunen har riktlinjer för bostadsförsörjningen som är antagna senast år 2010. Det krävs också en aktuell ÖP vilket gjorts för tätorten men inte för resten av kommunen. Innebär det då att Vimmerby kan söka medel för att bygga bostäder i tätorten men ingen annanstans i kommunen?

Hur som måste det fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen snarast. Hoppas att kommunen kan hantera denna motion skyndsamt då vi har ett stort behov av bostäder nu.

Här kan Du läsa om de nya stöden som finns med i vårbudgeten:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/regeringen-ger-kommuner-byggbonus-for-bostadsbyggande/

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.