Centerpartiet vill bidra

Personbild


Som nybliven gruppledare för Centerpartiet i Vimmerby vill jag påminna om  vår närodlade politik som vi kommer att fortsätta att driva i Vimmerby.  För det första måste vi få mer närproducerat i kommunala upphandlingar,  både varor och tjänster. För det andra måste vi underlätta  etablering och skapande av företag i hela kommunen.  Vi  behöver en landsbygdsutvecklare som är knuten till näringslivsenheten.  Satsningar på det förnybara innebär att  vi ser laddstolpar som en åtgärd vi snarast behöver fokusera på med vårt  strategiska geografiska läge och många besökare som förväntar sig att kunna  ladda sitt fordon i  Vimmerby.

Vi vill satsa två miljoner ytterligare på förskolan och  grundskolan vilket vi kommer att yrka i budgetdebatten på måndag i  kommunfullmäktige.  Förskolan med många ettåringar i kö samt grundskolan behöver  mer resurser för att klara de utmaningar som vi står inför.

ITSAM och treårigt utbytesintervall på datorer diskuteras  flitigt och här föreslår vi ett IT-råd med representanter från alla olika delar  av kommunens IT-användare. Denna grupp måste ha ett tydligt mandat för att kunna  göra bra beställningar från vårt kommunalförbund utifrån verksamheternas behov  och kostnadseffektivitet.  Utbytesintervall på läromedel är en annan fråga som  vi vill föreslå i sammanhanget. Det bör vara en regelbundenhet som är bindande  vad gäller utbyte av läromedel så att våra barn och unga garanteras tillgång  till aktuella läromedel.

Centerpartiet vill bidra och strävar efter breddning av  demokratin så att fler blir delaktiga. Viktiga beslut för Vimmerby bör tas i  konsensus. Fler nämnder och fler fritidspolitiker och mindre maktkoncentration  strävar vi efter. Demokrati, delaktighet och dialog är våra  ledord och ska kombineras med kommunens Ansvar, mod och fantasi. Så når vi  stabilitet i politiken i Vimmerby. 

Ingela Nilsson Nachtweij
Gruppledare, Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.