Centerpartiet vill spara genom att satsa på HELA kommunen

Personbild


Centerpartiet i Vimmerby  vill medverka till att hela kommunen utvecklas. Vi har reagerat och agerat  kraftfullt för att alla kommunens kransorter ska få möjligheten att utvecklas.  Potentialen är stor och vi ser många människors aktivitet engagemang för att  rädda bygdens skola som en kraft som vi alla behöver förvalta. Tänk att få lägga  fokus kring utveckling istället för avveckling. Därför är det rimligt att göra  som Magnus Gustafsson föreslår i en insändare i fredagens tidning, dvs rösta om  skolnedläggningar i samband med det allmänna valet 2018 och låta skolorna vara  kvar tills dess. Tillsammans med C , KD, V och MP har vi därför lagt ett  rambudgetförslag som bevarar alla skolorna.

Om vi ska lyckas få unga  människor att välja att bo och verka i vår kommun så vad kan då vara viktigare  än barnens förutsättningar? Möjligheten att ha en bra skola inom rimligt  avstånd.

Centerpartiet  föreslår att kommunen ska påbörja ett samverkan och utvecklingsprogram för  socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamhet med fokus på ökad  kvalitet och effektivitet. Vi föreslår en effektivare och plattare organisation  med färre chefsnivåer inom barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden  mm. 

Vi föreslår också en  ”samlad skoldag” som införts i olika landsbygdskommuner i Sverige. Skoldagen  planeras så att skolskjutsarna minskas genom att senarelägga skolstarten samt  fördela skoldagen så att den första skolskjutsen på eftermiddagen tas  bort. Vinsterna är flera. Genom att skoldagens innehåll planeras så att  skolskjutsarna optimeras på detta sätt kan man få en mer kvalitativ  fritidsverksamhet i mindre grupper och ett bättre nyttjande av legitimerade  lärare. Målet är att höja den pedagogiska kvalitén i alla skolor. ”Samlad  skoldag” leder till ett mer effektivt nyttjande av kommunens resurser. Inte  minst mer lek och idrott samt läxhjälp borde vara möjligt att få till i en  samlad skoldag.

Vi tror också att det  finns familjer i kommunens större tätorter som skulle uppskatta de mindre  skolornas fördelar. Vi vill därför erbjuda fri skolskjuts från Vimmerby till  valfri kransortsskola. Bussarna går ju ändå oftast tomma i ena riktningen. Nybro  kommun har räddat Alsterbro skola på det sättet.

Vi vill ha en ökad  profilering av kommunens skolor på alla stadier och på alla skolor utifrån  personalens kompetens och vi
 vill också i samråd med  föräldrar och lärare överväga möjligheten till alternativa pedagogiska former  inom de kommunala skolorna.

Tillsammans får vi hela  kommunen att utvecklas utifrån de förutsättningar vi  skapar. 

Peter  Karlsson

Ingela Nilsson  Nachtweij

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.