Centerpartiets rekommendationer till Vimarhem!


Centerpartiet vill utveckla Vimmerby kommun så att fler människor i olika åldrar, från olika kulturer och att människor med olika kunskaper och erfarenheter ska tycka Vimmerby är ett naturligt och attraktivt alternativ när det gäller boendeplats. Vi har hittills delvis nått framgång i befolkningsutvecklingen tack vare att vi tidigare haft lediga bostäder och tomter som nu kunnat tas i anspråk.

Vimmerby behöver kunna fortsätta erbjuda bostäder för såväl försäljning av tomter samt erbjuda attraktiva hyresbostäder. Detta kräver god framförhållning när det gäller strukturplanering.

Centerpartiet vill att Vimarhem under första halvåret 2017 ska anta och beslutar följande punkter:

  • Att planlägga för byggnation av Pistolsmeden 4-våningar!
  • Planlägga för byggnation av Uven – även där 4-våningar!
  • Begära hos kommunfullmäktige om utökad låneram inför nyinvestering!
  • Vimarhem ska köpa följande tomt: Tomten vid Loarpsgatan, V:a Skolgatan 9!
  • Vimarhem ska visa intresse och inleda förhandlingar med kommunen om ev. framtida köp av den övre delen av Karlbergs där Lås och Nyckelservice har varit. Kommunen river aktuella byggnader och ser till att tomten är sanerad, därefter bör planläggas för en byggnation av ett 4-våningar högt hus. Samtidigt ska hela den centralt belägna Karlsbergtomten planläggas.

Centerpartiet i Vimmerby den 21 februari 2017

Ingela Nilsson Nachtweij

Magnus Danlid

Rein Soovik

Kontakta Magnus Danlid

Kontakta Magnus

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.