Därför behövs Stångådalsbanan

Personbild


Anders Åkesson, länets  centerpartistiske riksdagsman interpellerade infrastrukturminister om  bland annat finansiering av infrastruktur i tisdags (2/6). 

Då passade han givetvis på att ställa frågor om de båda tåglinjerna Kalmar-Linköping och Västervik-Linköping som matar trafik till stambanan och den kommande höghastighetsbanan mellan Malmö och Stockholm.

Anna Johansson hade svarat att hon ville vänta med att debattera detta tills regeringen lagt sin egen infrastrukturplan år 2016. Hon uppmanade Anders Åkesson att ha is i magen och invänta och avvakta propositionen som kommer 2016.

I dagens Vimmerby Tidning står det att läsa om detta och jag anser att det är mycket bra av Anders Åkesson att sätta denna press på nationell nivå då frågan är avgörande för vår del av landets tillväxt. Jag besökte Samhällsgalan i Stockholm i förra veckan och då utsågs de tre bästa tillväxtkommunerna i Götaland, Svealand och Norrland. I Götaland var Lomma, Härryda och Mölndal nominerade.

Alla dessa kommuner tillhör västra Sverige och jag tror att infrastrukturen har stor betydelse för tillväxten i landets olika delar. Det var alltså ingen slump att de tillväxtkommunerna som nominerats fanns i västra Götaland, tror jag.

Infrastrukturen är nämligen eftersatt i den östra delen av Sverige. Därför behövs dessa båda tåglinjer tillsammans med bra vägar. Regionförstoring behövs snarast och ett samlat Småland med Östergötland vore den bästa lösningen som jag ser det.

Då skulle vi kunna konkurrera med Västra Götalandsregionen om infrastruktursatsningar och annat som krävs för en bra och hållbar tillväxt i vår region. En östra Götalandsregion norr om den starka Skåneeregionen behövs mer än någonsin. För en bättre infrastruktur, högskolesamarbete och effektivare sjukvård behövs större regioner.

Hotet mot Stångådalsbanan och mot Tjustbanan ska diskuteras idag på ett möte på regionnivå i Kalmar av länets alla kommunala politiker. Helen Nilsson företräder Vimmerby kommun och jag hoppas att hon för fram alla våra argument för att Stångådalsbanan ska utvecklas med exempelvis mötesspår i Gullringen och att vi tillsammans förhindrar en avveckling av tågtrafiken i vår del av Sverige och världen.

Hoppas att det sunda förnuftet får råda i denna fråga.

Anders Åkesson uttrycker situationen så här:
"Höghastighetsbanorna i Sydsverige förutsätter matning från sidorna ( i öst – västlig riktning) tex som Stångådals- Tjustbanan gör i Linköping för att över huvud taget vara lönsamma, allt enl utredaren av desamma HG Wessberg och sunt förnuft, direktgående tåg Stockholm kontineten kommer att förekomma men vara i minoritet på den nya banan.

Det Trafikverket synes göra nu är alltså mycket märkligt och helt emot de instruktioner som gäller i den åtgärdsplan som beslöts för drygt ett år sedan och de instruktioner som givits utredaren av höghastighetståg (den så kallade Sverigeförhandlingen)"

Ingela Nilsson Nachtweij
oppositionsråd och
gruppledare för Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.