Erika Holmwall har tilldelats Centerpartiets utmärkelse som en kvinnlig förebild

Personbild


Erika Holmwall tilldelas Centerpartiet i Vimmerbys årliga uppmuntran till en kvinnlig förebild i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars 2015. Erika Holmwall arbetar med en för Vimmerby lovvärd och uppskattad verksamhet. Hon är arbetsledare för all personal och ger kunderna ett bra bemötande. Hennes engagemang för verksamheten är väl värd en uppmuntran och hon är en kvinnlig förebild som sprider positiv energi.