Ett förtydligande vad gäller läktarfrågan och Ceosvallen

Personbild


Centerpartiet och Vänsterpartiet i Vimmerby yrkade på två att-satser som M och S inte biföll på senaste KS-sammanträdet.

Vi vill förtydliga att syftet med dessa båda att-satser är att snarast få till de avtal som krävs för att föreningen och kommunen ska veta vad som gäller framöver. Vi ser ett behov av tre avtal, ett för gräsplanerna, ett för omklädningsrummen och ett för konstgräsplanen.

Målet är att alla föreningar i kommunen ska få till avtal med tydliga riktlinjer för verksamheterna och deras förutsättningar i form av skötselbidrag, lokalt aktivtietsstöd mm.


För att detta arbete ska lyckas krävs samverkan mellan kommunen och föreningslivet samt i viss mån även näringslivet som sponsorer.


De flesta föreningarna äger sina egna anläggningar med några få undantag och det är bland annat Vimmerby IF och Vimmerby Hockey. Det är en utmaning att formulera avtal och utforma föreningsbidragen så att de kommunala stöden fördelas rättvist när vi har  olika upplägg för ägandet
av anläggningarna i kommunen.


Vi måste få en transparens och en tydlighet vad som gäller så att likställighetsprincipen i kommunallagen följs. Den säger att en kommun inte får särbehandla en enskild medborgare.

Marcus Jonmyren

Ingela Nilsson Nachtweij

Erik Paulsson
Centerpartiet i Vimmerby kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.