Fem partier samverkar inför folkomröstningen den 21 februari i Vimmerby

Personbild


Den 21 februari ska Vimmerbyborna folkomrösta om landsbygdens förskolor och skolors bevarande. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samordnar delvis sina valaktiviteter och har planerat för torgaktiviteter med start den 5 februari. Alla fredagar och lördagar fram till valet finns vi sedan på torget för att träffa alla som är intresserade av hela Vimmerby kommuns utveckling.

Den 2 februari har vi bjudit in en professor i statsvetenskap från Linköpings universitet som kommer att föreläsa om ett annat sätt att värdera resurser och aktiviteter i en kommun. Elin Whilborg har forskat om vad som hände i Ydre kommun då man lade ner två landsbygdsskolor.

Vi anser att samhällsekonomiska konsekvensanalyser för Djursdala, Gullringen och Pelarne borde ha presenterats före folkomröstningen så att alla röstberättigade i kommunen ska ha klart för sig vad skolnedläggningarna kan få för konsekvenser för kommunen som helhet.

Vi kommer också att arrangera kvällsmöten i de olika orterna med fokus på information om folkomröstningen. Utanför många affärer i kransorterna kommer vi också att finnas på plats på de tre lördagarna före valet. Sjävklart kommer inte alla partier att vara på plats alltid på de ovan nämnda dagarna men ambitionen är att så många som möjligt ska få information inför valet av oss.

Målet är att så många som möjligt ska delta i folkomröstningen och uttrycka sin uppfattning i denna fråga som vi anser är avgörande för hela kommunens fortsatta utveckling.

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Sven Weckfors (KD)

Jimmy Alexandersson (L)

Caroline Axelsson ( MP)

Lars Johansson (V)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.