Fiber och bredband i Vimmerby

Personbild


Det är inte ett kommunalt huvuduppdrag att konkurrera på en kommersiell marknad. En kommun ska arbeta för funktionella lösningar med sina invånares bästa för ögonen. Att Vimmerby kommun och kommunens IT-avdelning, ITSAM, har tagit sig vatten över huvudet med fiberprojektet är uppenbart.

Vad som gjorts fel och av vem är i första hand en fråga för kommunens revisorer att utröna.

Man kan ändå konstatera att en liknande satsning troligen fallit bättre ut i en kommun med sämre ingångsförutsättningar. I Vimmerby hade och har trots allt ganska många en hyfsat god ADSL/VDSL-uppkoppling som än så länge erbjuder en bandbredd som räcker till för mångas grundläggande behov. Olyckligt är att många av de som inte nåddes av ADSL-utbyggnaden i början av seklet fortfarande, 50 miljoner kronor senare, står utan ett acceptabelt bredband.

Det viktigaste nu tror jag är att vi arbetar förutsättningslöst med både aktör- och teknik- neutrala lösningar för att komma framåt i kommunen med bredbandsinfrastrukturen.

Under åren som gått sedan fiberprojektet sjösattes har en hel del ADSL-stationer uppgraderats till VDSL. Mobil 4G har byggts ut. Båda dessa lösningar ger överföringshastigheter som vida överstiger den ursprungliga ADSL:en. Fiber är förstås fortfarande den absolut bästa kända tekniken för dataöverföring men från kommunens sida måste huvudfokus vara att nå de invånare som hittills inte nåtts av kommunala eller kommersiella investeringar på området.

Bolagiseringen av Vimmerby fiber öppnar för överväganden om huruvida kommunen är rätt aktör för att fortsätta bygga fiber i kommunen. Vimmerby valde under tidigare ledning en väg. Andra kommuner har valt andra sätt.

Vi behöver nu öppet och prestigelöst undersöka och överväga alla tänkbara vägar framåt för att nå målet om en 100%-ig bredbandstäckning för våra invånare.

Erik Paulsson (C)
Oppositionens ledamot i fiberstyrgruppen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.