Gör om! Gör rätt!

Personbild


Centerpartiet vill ha en  närodlad politik i Vimmerby kommun där service finns så nära kommuninnevånarna  som möjligt. I första hand gäller det skola och förskola där vi anser att dessa  ska finnas nära barnfamiljerna. Långa resor tar alldeles för mycket tid och  orsakar stora kostnader för landsbygdsborna och kommunen i form av  skolskjutsar.

Fyra av elva skolor och två förskolor ska läggas ned,  föreslår konstellationen S och M. Detta kan vi aldrig acceptera. Landsbygden ska  utvecklas! Inte avvecklas! Skolorna som ska stängas har mellan 30 och 50 elever  per skola. Vi kan inte se att en nedläggning på något vis främjar barnens  skolresultat och sociala utveckling.

Skolresultaten som finns visar  att de fyra landsbygdsskolorna når resultaten och det finns inga belägg som  presenterats hittills för att landsbygdsskolorna når sämre  kunskapsresultat.

Gör om och gör rätt! Grundskolans kostnader ligger  under snittet jämfört med jämförbara kommuner. Grundskolan drivs  kostnadseffektivt och med ökande resultat. Låt inte ett kortsiktigt  nedläggningsbeslut bromsa den skolutvecklingspolitik som Peter Karlsson (C) och  Magnus Gustafsson (M) har grundlagt tillsammans med Kjell Bülow (S) under förra  mandatperioden.

Låt oss gemensamt arbeta för  att hitta kommunens verkliga problem. Låt inte landsbygden och skolorna betala  för de stora underskotten i socialnämnden och kommunstyrelsen. Inte blir det  enkelt att hitta vari felen ligger inom socialförvaltningen. Men låt oss  åtminstone försöka! Politik ska handla om samarbete inte konflikt.

Låt  oss slippa en folkomröstning om detta. Dra tillbaka förslaget om skolnedläggning  som får stora negativa konsekvenser för de fyra orterna som drabbas i kommunen.  Decentralisera istället för att driva urbaniseringen inom kommunen. Profilera  skolorna på landsbygden och gör orterna ännu mer attraktiva tillsammans med  landsbygdsborna. Det är närodlad politik för oss!

Birger Andersson

Peter  Karlsson

Bo Svensson

Curt Tyrberg

Lisbeth Karlsson

Erik  Paulsson

Anna Svensson

Lars Nilsson

Eva Svensson

Magnus Danlid

Marcus Jonmyren

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.