Ingela och Erik representerar Centerpartiet och oppositionen i kommunstyrelsens arbetsutskott


Centerpartiet ser med största allvar på kommunens ekonomiska situation. Samtidigt som vi tycker att utfallet av folkomröstningen är mycket glädjande så innebär det också att snabba men ändå väl underbyggda åtgärder måste tas redan under innevarande år för att öka sannolikheten för en budget i balans.

Som största oppositionsparti representerat i kommunstyrelsen har vi därför efter noggranna avvägningar kommit fram till att vi tror att bäst kontinuitet och engagemang kring budgetfrågan erhålles genom att oppositionens platser i KSAU bemannas med två ordinarie från Centerpartiet samt en ersättarplats vardera från Vänsterpartiet respektive Kristdemokraterna som också är representerade i kommunstyrelsen.

Vi vill i övrigt poängtera vikten av bred kommunikation kring budget och andra avgörande frågor och ser Majoritetens inbjudan till möte under måndagskvällen mellan ALLA partier representerade i Kommunfullmäktige som ett steg i rätt riktning och ser med tillförsikt om att vi framöver kommer att se fler möten av denna typ och ett friare och bredare informationsflöde där alla aktiva politiker delges lika möjligheter till adekvata underlag.

Marcus Jonmyren
Ordförande för Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.