Joakim Johansson, ALV:s VD besökte Centerpartiet i Vimmerby kommuns årsmöte

Personbild


På onsdagen höll Centerpartiets Vimmerbykrets årsmöte i Frödinge bygdegård.

Kvällen inleddes med att Joakim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld informerade om kommande investeringar och utbyggnad av parken. De bygger nya boendemiljöer och en ny miljö för Bröderna Lejonhjärta. De bygger också en ny personalbyggnad i anslutning till parken. De renoverar också befintliga boenden. Totalt investeras ca 125 miljoner.

Efter kaffestund var det årsmötesförhandlingar, vilka leddes av Bengt Johansson.

Medan de pågick fick man det glädjande beskedet att skolorna i Gullringen och Djursdala blir kvar samt förskolan i Pelarne.

Det blev en del förändringar i styrelsen, eftersom några ledamöter avsagt sig.

De som omvaldes var ordförande Marcus Jonmyren, Ingela Nilsson Nachtweij och Magnus Danlid. De i styrelsen som är nya är Lars Sandberg, Dennis Lindström, Erik Paulsson och Eva Svensson. Som ersättare valdes Peter Karlsson, Anna Svensson och Curt Tyrberg.

För övrigt blev det omval på de flesta uppdragen i kretsen.

Som valberedning utsågs Lisbeth Karlsson, Marita Lindström, Ulf Svensson och Anna-Karin Cederstrand Karlsson.

Mötet avslutades med att ordförande avtackade Marita LIndström med en blomma.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.