Kinda och Vimmerby kommun måste samverka mer över länsgränsen

Personbild


Nu måste vi utveckla vår samverkan för att vår infrastruktur ska samspela bättre över länsgränsen. Busslinjerna från Horn till Vimmerby föreslås att upphöra. Det är förödande för de elever som vill studera på Vimmerby gymnasium. Vi måste gemensamt påverka så att dessa busslinjer inte läggs i malpåse. Kinda kommun och Vimmerby kommun måste ha bra kommunikationer av många skäl men framförallt för att ungdomarna i Kinda kommun ska få goda möjligheter att ta sig till Vimmerby gymnasium.

Länsgränsen är ett bekymmer när infrastruktur planeras och därför föreslår vi att Småland och Östergötland ingår i en Östra Götalands storregion när det är dags att bilda dessa större enheter. Det behövs bättre samordning av infrastrukturen och av sjukvården över dessa ålderdomliga länsindelningar och då är en Östra Götalandsregion med decentraliserad makt att föredra. Staten bör flytta makt till storregionerna för att besluten ska tas närmare medborgarna.

Östergötland har gjort en infrastrukturplan som Vimmerby kommun inte ens får yttra sig över trots att planen i detta fall kraftigt påverkar Vimmerby kommuns ekonomi och utvecklingskraft. Vimmerby gymnasium riskerar att förlora interkommunala ersättningar då gymnasieelever från Horn väljer annan gymnasieort på grund av framtida försämrade bussförbindelser till Vimmerby.

Centerpartiet i Kinda och Vimmerby föreslår att busslinjerna från Horn till Vimmerby ska vara kvar så att Kinda kommun och Vimmerby kommun kan samverka effektivit över länsgränsen. Det är närodlad politik för oss.

Anders Ljung
Centerpartiet i Kinda

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.