Kretsårsmöte med Centerpartiet i Vimmerby kommun


Onsdagen den 22 februari hade Centerpartiet i Vimmerby kommun årsstämma i Frödinge Bygdegård

Mötet inleddes med att Gunilla Gustafsson från museet Näktergalen berättade om museets verksamhet och att deras uppgift är att visa lokal historia. De har olika utställningar med lokala alster mm. I vår kommer en utställning de kallar ”Livet på landet” och i sommar planerar de att ha en utställning om musik ”Håll takten”. Många skolklasser besöker museet. Gunilla berättade även om dialekters betydelse och gav exempel på ord från trakten, vilket framkallade många igenkännande skratt.

Efter en fikapaus var det sedvanliga årsmötesförhandlingar där Bengt Johansson förtjänstfullt höll i ordförandeklubban.

Kretsstyrelsen omvaldes i sin helhet.

Marcus Jonmyren, Vimmerby, ordförande, Dennis Lindström, Locknevi, Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby, Magnus Danlid, Vimmerby, Erik Paulsson, Locknevi, Eva Svensson, Frödinge,och Lars Sandberg, Djursdala Ersättare Curt Tyrberg, Frödinge, Peter Karlsson, Dabbetorp och Anna Svensson, Rumskulla.

Ombud till distriktets stämma valdes 19 personer jämte ersättare från hela kretsen.

Valberedningen omvaldes också i sin helhet. Lisbeth Karlsson, Frödinge (sammankallande), Marita Lindström, Vimmerby, Anna-Karin Cederstrand Karlsson, Vimmerby och Ulf Svensson, Tuna.

Valberedningen kommer också att verka som nomineringskommitté inför kommunvalet 2018.

I kretsens kommande verksamhetsplan finns valet 2018 med som en viktig tråd.

Arbetsgrupper valdes för kommande verksamheter.
Strategigrupp/Skrivargrupp: Erik Paulsson (sammankallande), Ingela Nilsson Nachtweij, Dennis Lindström, Lars Sandberg, Anna Svensson och Magnus Danlid.
Infogrupp/marknadsföringsgrupp: Marcus Jonmyren (sammankallande), Magnus Blomberg, Peter Karlsson, Eva Svensson och Curt Tyrberg.

Efter avslutat årsmöte gavs information från olika kommunala nämnder och de närvarande kunde ställa frågor. Bland annat diskuterades vikten av att bygga bostäder och förskola.

Stämman avslutades med att mötesordföranden och mötessekreterare tackades med var sin blomma. Kretsens ordförande Marcus Jonmyren tackade för förtroendet att ha blivit omvald och hälsade nya medlemmar och funktionärer särskilt välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår.

Eva Svensson

Kontakta Marcus Jonmyren

Kontakta Marcus

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.