Kultur i norra Kalmar län

Personbild


2015 delades över 34.8 miljoner kronor i regionalt kulturbidrag ut i Kalmar län. Huvuddelen av pengarna hamnade hos åtta kulturorganisationer. Mest fick Kalmar läns museum, Byteatern och Kalmar läns musikstiftelse. De åtta organisationerna är alla goda representanter för länets kulturliv, men något saknas. Mottagarorganisationerna har alla sina säten i södra- och mellanlänet. Det regionala kulturbidraget sträcker sig knappt norr om Oskarshamn.

”Jag saknar två av länets viktiga kulturbärare och kulturinstitutioner, som ej finns med idag: Rockarkivet i Hultsfred och Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Bägge är viktiga länsverksamheter av betydande regionalt intresse.” Säger Magnus Danlid, landstingsfullmäktigeledamot (C)

Astrid Lindgren är en av länets främsta kulturpersonligheter med enorm popularitet i hela Sverige och stora delar av världen. Astrid Lindgrens Näs presenterar hennes författarskap och hennes bakgrund på ett mycket intresseväckande sätt.

Rockarkivet är en unik verksamhet som speglar både en tidsepok och en musikgenre på ett betydelsefullt sätt. Dess fokus på rockmusiken breddar kulturperspektivet i länet vid sidan av Länsmuseet och Länsmusiken.

”På landstingsfullmäktige i Hultsfred den 24:e februari frågar jag Kulturnämndens ordförande, Maria Ixcot Nilsson, om hon instämmer i att Rockarkivet och Astrid Lindgrens Näs är viktiga för Kalmars styrka som kulturlän och om hon kommer ta ställning för att även de ska kunna få regionalt stöd” Säger Magnus Danlid, landstingsfullmäktigeledamot (C).

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.