Kulturskolan lever

Personbild


Glädjande tar jag emot nyheten på DV att drillen lever vidare  och erbjuds inom kulturskolan i vår. Musikkåren kommer också att fortsätta men i  annan lokal.

Jag är en kulturintresserad politiker och diskuterar ofta kulturlivets utveckling i Vimmerby kommun med de som bor på orten. Tyvärr har jag den senaste tiden ofta fått höra.

- Är inte kulturskolan nedlagd?

Därför vore det mycket bra om kommunens kulturförvaltning kan gå ut och tydligt förklara vilket utbud som erbjuds under vårterminen. Många är osäkra vad gäller instrumentundervisningen. Vissa instrument som försvinner kommer att erbjudas i privat regi. All denna information måste snarast förmedlas, anser jag.

Någon trodde helt felaktigt att dansen  var borta, någon annan trodde att piano och gittarr skulle läggas ner, vilket heller inte stämmer. Jag läser på kommunens hemsida att blås, stråk och slaginstrument inte kommer att erbjudas under vt 2016. Observera att drillen kommer att fortsätta och inte läggas ner. www.vimmerby.se/kultur-fritid/kulturskolan/ Kommer det att samverkas med andra kommuner vad gäller blås, stråk och slagverksinstrument? Viktigt för rekryteringen till musikkåren och till ungdomsorkester.

Viktigt med rätt information i detta skede och marknadsföring av utbudet så att kulturskolan inte tappar sitt goda rykte och tappar elever vars föräldrar läst i tidningen att delar av kulturskolan ska läggas ner. Kommunikation om vad som gäller och vilka delar som blir kvar är avgörande för kulturskolans närmaste framtid. Berätta vad som erbjuds och inte bara vad som upphör! Berätta även om studieförbundens kulturerbjudande, Komediantens utbud och privat undervisning mm. Länkmöjligheter finns väl alltid.

Här kan man klicka sig fram och läsa vad som erbjuds 2016 på kommunens hemsida i dagsläget : www.vimmerby.se/kultur-fritid/kulturskolan/alla-amnen-och-kurser/

Tillsammans utvecklar vi kulturen i Vimmerby kommun; föreningsliv, folkhögskola, studieförbund och näringsliv i samverkan med kommunen kan skapa ett sjudande kulturliv i Vimmerby. Inspiration kan vi hämta från Ljusdal som har samordnat alla aktörer under en estrad : www.estradljusdal.se.

Ingela Nilsson Nachtweij
Oppositionsråd Vimmerby kommun (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.