Låt ”Trevligt folk” inspirera till närodlad integration

Personbild


I  vår omvärld pågår flera allvarliga konflikter, vilket gör att vi i dag  har den största flyktingströmmen i världen på sjuttio år. Utvecklingen  innebär stora - till och med enorma - utmaningar för det svenska  samhället.  Men medan en del väljer att fokusera på volymer vill vi prata om vad som  behöver göras för att de som kommer hit så snabbt som möjligt ska bli  en del av vårt gemensamma samhälle.

Centerpartiet har presenterat 20 konkreta förslag för att förbättra integrationen genom reformer för fler jobb på en mer välfungerande arbetsmarknad, en bättre bostadsmarknad och bättre förutsättningar för kommunerna att erbjuda ett bra mottagande. I det senare fallet handlar det bland annat om full kostnadstäckning för kommunerna.

Vi tror på en närodlad integration. Därför vet vi att integrationen aldrig kommer att fungera om inte civilsamhället, vanliga människor i hela landet, gör en insats. Ett lyckat exempel på detta är somaliska bandylaget i Borlänge. I den kritikerrosade filmen ”Trevligt folk” kan vi följa vad som händer när lokalsamhället engagera sig i en grupp nyanlända somalier.

Det intressanta i ”Trevligt folk” är inte att somalierna lär sig spela bandy, utan att de blir en del av det svenska samhället, mer effektivt än vad någon politisk åtgärd någonsin har kunnat åstadkomma.

Tyvärr finns det i dag många hinder för den typen av initiativ. Systemen för att de ideella organisationerna ska kunna söka statsbidrag är alltför fyrkantiga. Regeringen borde därför se över regelverket, för att uppmuntra ideella krafter att ta initiativ.

I Centerpartiets integrationsrapport finns ett förslag om att flytta pengar från Arbetsförmedlingen och etableringslotsarna till föreningar och frivilliga nätverk. I Kanada, ett land med stor invandring och omvittnat bra integration, får föreningar som kan uppvisa resultat mentorstöd från staten.

Även socialt stöd är något som de ideella krafterna ofta gör bäst. Många engagerade idrottsledare kan vittna om hur de har stöttat nyanlända med att översätta information från myndigheter, ringa samtal, skjutsa runt och köpa utrustning. Det måste bli lättare att få pengar även till den typen av stöd.

Somalia Bandy har redan inspirerat andra. Ett exempel är boendet för ensamkommande flyktingbarn i Orsa, som drog igång en satsning för att barnen skulle kunna vara med i Vasastafetten i längdskidor.

Andra initiativ poppar nu upp runtom i Sverige, inte minst på mindre orter. Det startas körer, hålls fiskekurser och en mängd idrottsaktiviteter. Allt för att underlätta och snabba på integrationen. Självklart finns det också bra exempel från vårt län; Vi ser Vimmerby IF:S initiativ och arbete med Mötesplats Bullerbyn och Mötesplats CEOS i samverkan med Vimarhem och Vimmerby kommun som ett mycket gott exempel på inkluderande arbete. Ett annat exempel är hur Röda korset i Västervik möter människor på våra asylboende med hjälp i allt från samhällsinformation till en del undervisning. Allt detta visar på den ideella sektorns och civilsamhälles ovärderliga insatser.

Vad tycker du att vi kan göra mer i Kalmar län? På vilket sätt kan vi gemensamt bidra till att förbättra integrationen för de som söker sig hit och bort från krig och förföljelse?

Christer Jonsson (C)
distriktsordförande Centerpartiet i Kalmar län

Johanna Jönsson (C)
riksdagsledamot och integrationspolitisk talesperson

Ingela Nilsson Nachtweij (C)
oppositionsråd, Vimmerby

Mats Hugosson (C)
1 vice ordf kommunstyrelsen, Västervik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.