Levande kommun!

Personbild


Det har framkommit många argument för och emot mindre lokala skolor de senaste veckorna. Någon ledande moderat säger att alternativ A beräknas spara 6.5 miljon kronor/år för kommunen. En annan ledande socialdemokrat säger någon dag tidigare att alternativ A beräknas spara 4.25 miljoner kronor/år för BUN. Dock har vi ännu inte sett några detaljberäkningar som skulle visa besparingar på i storleksordningen 350 000 till 540 000 kronor/månad. Som styrelserepresentanter i Vimarhem tänker vi på hur attraktiva våra bostäder i Gullringen kommer bli om det inte finns någon grundskola kvar. Rekrytera unga och barnfamiljer till Vimarhems bostäder när det inte finns en skola kommer sannolikt bli mycket svårare. Hittills har inte nedläggningsförespråkarna gett besked om gymnastikhallen kommer vara öppen om alternativ A vinner. Ska man spara så mycket som socialdemokraterna och moderaterna säger så kan knappast någon av de nedläggningshotade gymnastikhallarna få vara kvar i kommunal drift.

Före 2010 så betonade kommunstyrelsen vikten av lokala butiker. Vi hade då en konslut inne som visade på vad en butiksnedläggning kostar ett samhälle. Bygden behöver butiken och särskilt ett levande samhälle som Gullringen som har så pass långt till närmsta butik och där inte kollektivtrafiken är speciellt intensiv. Vimarhem skulle förlora 50 000 kronor/ lägenhet och år som står tom, och det är vi övertygade om kommer ske om Gullringen går denna framtid till mötes. Vi har grannkommuner där de kommunala bostadsbolagen sålt sina ”ostrategiska” fastigheter. Överum, Gunnebo och Brusaholm är orter som utvecklats åt annat håll än det vi vill se Vimmerbys orter utvecklas där det nu finns skola och butik.

Vi upplever inte att socialdemokraterna och moderaterna har räknat in dessa samhällspåverkande faktorer. Vi är övertygade om att de samlade samhällskostnaderna blir så stora vid en eventuell nedläggning av lokala grundskolor att den ekonomiska vinsten kommer bli minimal om det ens blir någon alls. Dessa många oklara frågor mindre än en vecka innan omröstningen gör att vi kommer rösta B på söndag!

Magnus Danlid

Rein Soovik
Centerpartiet i Vimarhem

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.