Medborgardialog i Tuna som gav ett konstruktivt förslag

Personbild


Vi var tre politiker deltog i ett möte som  föräldraföreningen och intresseföreningen i Tuna arrangerade på tisdagskvällen  den 9 februari.  Mötet handlade om folkomröstningen men det diskuterades även  andra frågor. Ett mycket bra möte som på slutet fick ett fantastiskt lyft och  rummet fylldes av framtidstro och energi.

Från ett av borden kom nämligen ett förslag om att flytta hela dagiset till lokaler vid Solgläntan som idag inte används. Då skulle kommunen slippa att hyra lokal av en extern fastighetsägare. Lokalerna vid Solgläntan ägs av Vimarhem och har stått tomma några år. De hyrs av kosten och av socialnämnden i dagsläget.

Tunaborna på mötet tyckte samstämmigt att det lät som ett mycket bra förslag för Tuna att flytta hela förskolan dit istället för att bygga om skolan för 4 miljoner och flytta in förskolan på andra våningen där. Förutom att kommunen tjänar på det ekonomiskt skulle närheten mellan barn och äldre bli positivt för alla.

Lars Johansson föreslog därför på KS igår att Vimmerby kommun utreder vad det skulle kosta att bygga om lokalerna på Solgläntan till förskola. M och S och tjänstemännen tog till sig förslaget i samband med återremissen av kostärendet där matsalarna på Frödala i Frödinge och på Solgläntan i Tuna inte föreslås att läggas ner av S och M. Vi i oppositionen är helt överns om att dessa två matsalar inte ska läggas ner då dessa två boenden är det närmaste trygghetsboende vi har i kommunen.

Vi upplevde en mycket bra medborgardialog  i Tuna och jag tackar er för ert engagemang för att utveckla en av alla viktiga  bygder i kommunen. Det är närodlad politik för mig.

Nettobesparingen kan bli mycket stor jämfört med  att flytta in förskolan i skolan men givetvis måste det utredas  först.

Rösta B den 21 februari!

Ingela Nilsson Nachtweij

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.