Öka takten i utbyggnad av bredbandet

Personbild


Sveriges Kommuner och Landsting har en åsikt i  bredbandsfrågan. Att säga att SKL äger någon form av sanning och att  Konkurrensverket eller Post och Telestyrelsen skulle ha fel är i detta  fallet helt befängt.

Sveriges Kommuner och Landstings åsikt är en partsinlaga eftersom man representerar nätägare i detta fallet  och minskar därmed sin trovärdighet som en neutral part. Man borde dock vara det. Med de kopplingar som finns är det näst intill som att hävda att Telia eller IP-only skulle besitta någon sanning då det gäller nationell strategi avseende utbyggnaden av fibernäten.

Det är inte alls förvånande att samhället får träda in där de kommersiella krafterna eller kommunerna inte kan bygga. Så är det i Vimmerby också. Kommunen har inte byggt något kundnät på egen hand på landsbygden och kommer inte att göra det heller. Det är alltså inte kommunen som investerar i den lokala utbyggnaden på landsbygden utan landsbygdsborna tillsammans med staten. Det borde dock vara kommunens uppgift att hjälpa till så långt det går.

I det nya landsbygdsprogrammet får inte "andra offentliga stöd" vara en del av finansieringen av fiberutbyggnaden vilket gör det omöjligt för kommuner att hjälpa till med resurser eller ekonomiskt stöd. Det betyder att det bara är privata insatser och "pengar som kommer från privata fonder, privata stiftelser eller privata företag" som kan finansiera utbyggnad på landsbygden. Detta har vi protesterat mot och även idén om ett procentuellt stöd anser vi är förfelat för glesbygden. Det system som Kalmar län praktiserade i förra programperioden anser jag stödja glesbygden mycket bättre.

Bredband är viktigt för samhällets fortsatta utveckling. Lika viktigt på landsbygden som i staden. För kommunen kanske det till och med är viktigare att nå de äldre på landsbygden för att minska resorna för personalen och för att öka tillgängligheten. Välfärdsbredbandet måste säkras så att det sker på ett säkert och tryggt sätt. Det måste fungera över Internet och kan inte kopplas till vissa leverantörer. Mycket utveckling är kvar innan säkerheten är tillräcklig i det fallet. Det handlar om säker inloggning i form av lösenord och smartkort. Kanske t.o.m. fingeravtryck.  Utöver detta krävs kryptering av trafiken så att den blir svårare att avlyssna. Det finns också vissa frågor om ägaransvaret för en förbindelse i förhållande till garanterad leverans.

Nu är det viktigt att kommunen tar tag i utbyggnaden och diskuterar med aktörerna på marknaden så att vi utnyttjar de resurser, både privata och offentliga, som finns på det mest effektiva sättet.

Marcus Jonmyren
Centerpartiet i Vimmerby kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.