Öppet brev till Camilla Stridh - Bidrag till mindre barngrupper har inte sökts av Vimmerby kommun

Personbild


Vad är skälet till att BUN och Vimmerby kommun inte sökt  statligt stöd för att skapa mindre barngrupper?

www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-kommunerna-som-inte-sokt-pengar

Staten hade tillsatt 830 miljoner och har delat ut 540 miljoner vilket innebär att det hade funnits utrymme för fler kommuner att få medel för att skapa mindre barngrupper. Camilla Stridh har uttryckt frustration över att kommunalråden inte lyssnar på hennes vädjan om mer pengar till BUN för att slippa öka barngrupperna och minska personaltätheten i förskolan. För mig är det inte trovärdigt att på samma gång välja att - inte söka medel för att minska barngrupperna och - inte avskaffa förskoleteamet som också skulle ge resurser för att minska barngrupperna och öka istället för att minska personaltätheten i förskolorna i Vimmerby kommun. När det dessutom råder platsbrist på förskolorna i tätorten och brist på investeringsmedel så anser jag att man åtminstone borde förklara varför man inte kan tänka sig att flytta in förskolan i Djursdala skola och bevara Pelarne förskola utan istället projektera för en tio avdelningar stor förskola vid Nybble/ Krönvägen i tätorten.

Jag hörde att en familj som bor och arbetar i Vimmerby skjutsar sitt barn till Kotten i Frödinge för att det saknas förskoleplats i Vimmerby tätort.

En annan fråga som lyftes på debatten igårkväll var att majoriteten inte kan tänka sig att bussa asylflyktingbarn från Vimmerby till en kransortsskola för att minska trängseln på tätortens skolor och få en bättre integration. Tomas Petersons skäl till det var att det är skillnad på asylflyktingbarn och barn som är födda i Sverige. Jag anser att alla barn i Vimmerby kommun är lika mycket värda och ska behandlas likvärdigt och ges samma förutsättningar till bra och nära service i största möjliga utsträckning.

Vad anser Camilla Stridh om det? Är du överens med Tomas Peterson om att det är skillnad på barn i Vimmerby kommun? Skillnad på utrikesfödda, landsbygdsbarn och stadsbarn och att de ska behandlas olika?

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.