Öppet brev till Ulf Nilsson, Regionförbundet och Trafikstyrelsen

Personbild


Kulturen i Kalmar län behöver utvecklas och framförallt den regionala fördelningen av resurser till de museer och kulturinstitutioner som är etablerade i länet.

Kalmar läns kulturutbud behöver stärkas och det kan göras på flera olika sätt.

Ett sätt är att arbeta för en mer regional rättvis fördelning av insatser som främjar kulturens utveckling i hela länet.

Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är en kulturbärare av stora mått och därför är det så viktigt att Regionförbundet i Kalmar län och Trafikstyrelsen uppmärksammar och uppmuntrar även Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby uppbyggt kring Astrid Lindgrens barndomshem.

Därför anser jag att Trafikstyrelsen som är ansvarig för Länstrafiken skyndsamt tar beslut om att att även Astrid Lindgrens Näs ska ingå i de kulturinstitutioner/kulturbesöksmål som länets barn har möjlighet att besöka via de kulturresor/utbildningsresor som Regionförbundet möjliggör via KLT.

Astrid Lindgren var och är en av länets och samtidigt en av Sveriges mest betydande personer. Snart invigs årets utställning om hennes krigsdagböcker och det bör föranleda en insikt om att länets barn fr o m höstterminen borde få möjlighet att besöka Astrid Lindgrens Näs.

Andra världskriget spelar en mycket viktig roll i vårt lands och Europas historia och får inte falla i glömska. Därför bör Trafikstyrelsen erbjuda länets skolbarn en årlig resa till Vimmerby på samma sätt som det idag erbjuds en kostnadsfri resa till Kalmar för besök på Kronan och Länsmuseet. Detta innebär att barn från hela Kalmar län även får möjlighet att uppleva kulturella besöksmål i Norra länet.

Regionförbundets kulturstöd behöver också ses över för att hela länets kulturliv ska utvecklas och stöttas. Jag anser att det för länge sedan borde ha prioriterats ett årligt stöd till Astrid Lindgrens Näs från de regionala och/eller nationella medel som finns för stöd till kulturen. Vimmerby kommun behöver utveckla samverkan med många olika aktörer för att utveckla den påbörjade satsningen på Astrid Lindgrens Näs.

En satsning för att upprätthålla minnet av en av vår tids största opinionsbildare och författare och sprida den värdegrund som Astrid Lindgren stod för.

Regionala och nationella medel mm behövs för att berätta ännu mer om denna livsgärning som betytt och betyder alltjämt mycket för vår samhällsutveckling.

Ingela Nilsson Nachtweij
Oppositionsråd, Vimmerby kommun
Gruppledare Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.