Regeringen försämrar spelreglerna för de gröna näringarna och landsbyggden

Personbild


I en rykande  färsk undersökning från SIFO så ökar förtroendet för Centerpartiet  med 83% samtidigt som den minskar  för regeringen med 10%. Vad beror detta  på? 

En nuläges analys är att den svenska mjölknäringen befinner sig i krisläge. Fallande världsmarknadspriser och det ryska importstoppet tvingar mejeriföretagen att sänka mjölkpriset, vilket drabbar enskilda bönder hårt. Vad görs för att möta upp problemet  från regeringens håll? Jo, den planerar att införa förslag som  försämrar spelreglerna för landsbyggden. Att  återinföra skatt på handelsgödsel, införa kilometerskatt och höja  arbetsgivaravgifterna. Det  är den rödgröna regeringens svar på de svenska mjölkböndernas rop på hjälp. Bara  kilometerskatten skulle innebära cirka 100 000 kronor i extra kostnader för en  mjölkbil i ett år. En sådan åtgärd  är det sista mjölknäringen och våra  lokala transportörer behöver.

Nu måste det  fram bra lösningar och det fort. Ett exempel  är hur man i större  utsträckning skulle  kunna märka upp mejeriprodukter med ursprung så att  svenska konsumenter ska kunna  göra ett aktivt val i  mataffären.

Det är  otroligt viktigt att regeringen är aktiv i EU-arbetet inte minst i kontakterna  med kommissionen för att se till att det rekordstora landsbygdsprogram som  Alliansregeringen beslutade om också blir  verklighet. Dessutom måste den nya ministern se till att fortsätta  det arbete som Centerpartiet och Alliansregeringen gjorde för att se till att  höja djurskyddsnivån inom EU så att fler medlemsländer kommer upp till svensk  standard och konkurrensen kan bli mer lika.

Krångliga  regler är väldigt betungande för många företag. En egenföretagare  vill och ska lägga ner sin tid på att utveckla och  producera varor och tjänster. Inte på att fylla i  blanketter. Centerpartiet har  därför lagt ner mycket tid på att minska regelbördan. Totalt sett har  Landsbygdsdepartementet under Eskil Erlandssons ledning, minskat kostnaderna  in om sina områden med 37 % underalliansregeringens tid  vid makten.

Erik  Paulsson,

Ingela Nilsson  Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.