Replik till Helen Nilsson (s)

Personbild


Helen Nilsson inleder med att beklaga det höga tonläget och att vi från centerpartiet skulle ”måla upp murar och vattentäta skott”. Det känns minst sagt märkligt av Helen att försöka skylla ”murarna” på centerpartiet när det faktiskt är Helen Nilsson tillsammans med Micael Glennfalk som byggt tidernas högsta murar mellan majoritet och opposition. Helens socialdemokrater som så fort de kom till makten började med att skapa sig ett informationsövertag som aldrig tidigare existerat i Vimmerby Kommun. Men minnet kanske inte sträcker sig så långt tillbaka i tiden som dryga året?

Hon skriver vidare om att olika partier har olika visioner och om detta kan vi i grunden vara ense. Men vi kan inte låta bli att undra vad socialdemokraterna egentligen har för visioner? För om planerna kring skolnedläggning säger Helen Nilsson i samtal att ”hon lyssnat på professionen som säger att vi måste göra så här...” Var har hon då gömt undan visionerna om hon låter ”de professionella” diktera politiken istället för att driva sina egna visioner framåt.

Men visst är det radikalt visionärt att införa krav på kollektivavtal vid upphandling... Särskilt när i princip samma krav redan ställs fast utan absolut krav på kollektivavtal.

Och likaså visionärt kanske det är att införa en friskvårdspeng på 500:-/år och anställd med krav på motprestation i form av samma summa från den anställde... Javisst, kanske bättre än ingenting men att tro att denna lilla vink med lilltån ska kunna påverka de anställdas sjuktal med mer än promilledelar är för oss en ren utopi.

Visioner handlar enligt oss om att hitta bästa tänkbara hållbara lösningar på de problem vi står inför. Det handlar också om att lyssna på alla och baka ihop det till något som de flesta kommuninnevånare kan ställa sig bakom.

Finns det överhuvudtaget en konflikt mellan stad och land i Vimmerby kommun så är det nog så att grunderna till den konflikten ska sökas i Helen och Micaels 1:a aprilskämt om att lägga ner fyra skolor och två förskolor.

Vi som Centerpartister ser inga som helst motsättningar mellan vår lilla stad Vimmerby och den omkringliggande landsbygden. Vi vill att hela kommunen ska leva och frodas. Att människor ska ha möjlighet att leva och bo överallt där de önskar i vår kommun. Att man ska ha grundläggande service som förskolor, skolor, äldreomsorg. En god infrastruktur med bra vägar, telekommunikation och bredband vill väl alla ha oavsett om man bor i Gullringen, Vimmerby, Tuna eller någon annanstans.

Och nej Helen, vi tror faktiskt inte att du är ond. Däremot kan vi tycka att det är sorgligt att Micael Glennfalks ilska mot Centerpartiet hann spilla över och färga av sig på dig så pass att även du vill påstå att allt är vårt fel.

Fast på en punkt har du kanske ändå rätt. För det är vårt fel att Micael Glennfalk valde en koalition med er (S). För centerpartiets enda krav efter valet 2014 var att Micael Glennfalk inte skulle få Kommunalrådsposten igen, för vi hade under allianstiden redan börjat inse att han var direkt skadlig för kommunens ekonomi. Med facit i hand borde vi kanske insett det tidigare.

Marcus Jonmyren
Ordförande för Centerpartiet i Vimmerby kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.