Sandlådan sprider sig

Personbild


I måndags kväll hände något historiskt i plenissalen. Historiskt ur flera perspektiv. Vi har under hösten sett hur socialdemokraterna systematiskt röstat ned sina egna motioner som varit lagda före valet 2014. Tyvärr även de som varit riktigt bra, t.ex. den om återinförande av PRAO.

Men i måndags kväll så hade uppenbarligen socialdemokraterna bestämt sig för att plocka politiska poäng genom att enhälligt rösta för en motion författad av Kenneth Björklund.

Lovvärt, absolut! Men återigen så hade man missat att reflektera över de möjliga konsekvenserna om motionen skulle röstas igenom. Att Kenneth Björklund röstar för sin egen motion är hedervärt. En klar förbättring gentemot Camilla Stridh som själv argumenterade i KF för att avslå den motion hon författat angående återinförande av PRAO...

Men skrämmande är att resterande socialdemokrater inte tillåtit sig att reflektera över vad som skulle kunna bli resultatet av att deras motion skulle röstas igenom. För rent krasst så kan man med fog påstå att om beslutet står sig så riskerar kommunen ytterligare stämningar då krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar så vitt jag kan se strider mot gällande lagstiftning.

Och det värsta av allt är att det hade varit så lätt att bara omformulera att-satsen i motionen till att handla om något i stil med; -att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal, så hade det varit en helt annan sak.

Erik Paulsson (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.