Skapa kommunalt IT-råd

Personbild


”Undrande  på Vimmerby lärcenter” skriver en lång debattartikel om ITSAM och de  höga IT-kostnaderna. Jag tar inte ställning till fakta i artikeln och  kritiken mot ITSAM. Men människor är oroliga. 

Centerpartiet i Vimmerby föreslår därför att vi skapar ett IT-råd med personer som brinner för IT.

Rådet ska ansvara för innehållet i avtalet. Man ska ställa krav på förändringar. Rådet skall arbeta med förbättringar inom IT tillsammans med personalen. Som blivande experter skall rådet även värdera nya idéer om hur man använder tekniken på ett effektivt sätt.

Det är viktigt att personalen deltar i diskussionerna så att ITSAM och Vimmerby kommuns personal kan återfå ett förtroende för varandra. Det är avgörande för att skapa en fortsatt bra verksamhet.

Rådet skall arbeta för att Vimmerby kommun får ett effektivt IT-stöd med ITSAM-avtalet som grund.

Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet i Vimmerby och oppositionsråd i Vimmerby kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.