Skolnedläggning och låneutrymme

Personbild


Vimmerby kommun har under de senaste åren gjort stora investeringar utan att först ha åtgärdat driftunderskottet. Det har lett till att kommunens ekonomi befinner sig i ett svårt läge och S och M valde skolnedläggningar som den dominerande lösningen på kommunens ekonomiska problem.

Reaktionerna är starka och vi är många som inte tror att besparingarna blir så stora som tjänstemännen räknat ut när man gör en helhetsbild av den förändrade skolstrukturen. Vi befarar att det inte ens blir en besparing för kommunen i slutänden när vi om några år kommer att se effekterna av nedläggningen för dessa tre orter.

Erfarenheter från Västerviks kommun och flera andra kommuner visar nämligen att skolnedläggningar, i väl fungerande fastigheter som är betalda, innebär behov av nybyggnationer av skollokaler i tätorterna till stora kostnader bara en kort tid efter skolnedläggningarna.

Västerviks kommun har byggt nya skollokaler i Gamleby och kommer att bygga en helt ny skola inne i Västervik för att få plats med alla elever från landsbygden.

Almviks skola lades ner för några år sedan och tjänstemännen trodde att eleverna från Almvik skulle välja Gamleby som skolort. De flesta har valt Västervik vilket medför att kommunen nu tvingas att bygga en ny skola vid Kvännaren vilket måste påskyndas för att alla elever från landsbygden ska kunna tas emot i centralorten.

Vimmerby kommun har i nuläget inte tillräckligt låneutrymme för att både renovera Astrid Lindgrens skola för 40 miljoner och samtidigt bygga ut Södra vi skola för att få plats med alla elever från Gullringen och Djursdala. Kommuninvest har nyligen höjt kommunens låneutrymme till 131000kr/invånare på grund av att kommunen passerat sin tidigare limit på 120000kr/invånare.

Det kräver noggrannare analyser av kommande investeringsbehov. 

Vi förväntar oss noggranna beräkningar av de samhällsekonomiska konsekvenserna för Gullringen, Djursdala och Pelarne när analyserna nu ska tas fram i samband med nämndsbudgetarbetet.

Vi står fast vid vår linje att skolorna i Gullringen och Djursdala och förskolan i Pelarne av flera skäl inte ska läggas ned under denna mandatperiod. Djursdala och Gullringen har gjort beräkningar som visar att besparingarna är mycket små och Vimmerby kommun bör snarast behandla föräldraföreningarnas beräkningar så att vi politiker får underlag som tydligt visar skolnedläggningarnas konsekvenser.

Vi har ännu inte fått förvaltningens konsekvensanalyser för Djursdala, Gullringen och Pelarne. Nu är det dags att få fram beräkningarna.

Ingela Nilsson Nachtweij

Peter Karlsson
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.