SM i rekorddyr allians

Personbild


Det är sorgligt att se att de två personer som ska leda Vimmerby kommun de närmsta fyra åren viker undan från sakfrågorna genom att utmåla sig själva som påhoppade. 

Helen Nilsson tror att hennes 143-procentiga löneökning kritiseras på grund av att hon är kvinna. Nej, faktum är att den kritiseras därför att ingen har förklarat vad hon ska göra 143 procent bättre eller mer under de kommande fyra åren.

Micael Glennfalk skriver på sociala medier att Vimmerby media skriver illa om honom därför att han har vågat kritisera mediaägare. Så kan naturligtvis vara fallet men det skulle ändå vara upplyftande om han bemödade sig med att förklara varför så stora organisatoriska förändringar skall genomföras med sådan hast att man inte ens hinner presentera korrekta beslutsunderlag. Och tror du Micael, uppriktigt själv på att organisationsförändringen inte innebär demokratiska försämringar?

Kanske vore det också en god idé att skynda lite långsammare med vad som läggs ut på sociala medier så att procentsatserna hinner kontrolleras mot verkligheten.

Du Micael, tar upp pengarna som försvar när vi pratar demokrati. Skriver vidare att 1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen fått 55 procent av Kommunalrådets lön när det i handlingarna till KF (24/11) står att kostnaden för 2013 är 265000, alltså 41 procent.

Glennfalk skriver ”Nej, ska man mötas av respekt, ska man tillföra något till debatten, då måste man vara både påläst, inläst och se sammanhangen.

Om detta är vi rörande överens och hoppas att framtida debatt kan få handla om sakfrågorna utan att försöka smita ifrån ämnet med bortförklaringar och ”tycka synd om retorik”.

På nationell nivå har debatten gått het om vad som skall förändras i all hast för att blidka respektive samarbetspartner. Där har vi nu redan fått se resultatet av en alltför ogenomtänkt politik.

På det lokala planet har det varit tyst om vad de ekonomiska vidlyftigheterna faktiskt ska leda till. Förutom att begränsa demokratin, förstås.

Det känns beklagligt att Micael Glenafalk och Helen Nilsson inte vill förklara för kommunens invånare eller för oppositionen vad de har tänkt att uträtta tillsammans förutom att skyffla mer pengar ned i majoritetens fickor. För på annat sätt kan åtminstone inte vi tolka ”sammanhangen” utifrån den information som gjorts oss tillgänglig.

Erik Paulsson
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.