Socialdemokraterna berövar Vimmerbys ungdomar PRAO

Personbild


Praktisk  arbetslivsorientering är ett viktigt komplement till skolans undervisning.  Entreprenöriellt lärande är ett mycket viktigt steg för att utveckla samverkan  mellan skola och näringsliv. PRAO med ett tydligt näringslivsfokus där alla  praktikplatser kvalitetssäkras och där arbetsplatserna besöks av skolan inför  praktiken har visat sig berika skolans verksamhet på ett bra sätt i många  kommuner. Mönsterås kommun har en väl utvecklad metod för PRAON som vi i  Centerpartiet skulle vilja att barn och utbildningsnämnden och skolförvaltningen  åtminstone reflekterar kring.

Camilla Stridh och Kenneth  Björklund skrev en mycket välformulerad motion om hur viktig PRAO är för  näringslivet, skolan och framförallt för ungdomarna som får en insikt i  arbetslivet och därigenom erfarenheter som möjliggör ett mer medvetet val till  gymnasieskolan.

Majoriteten förutom Micael Glennfalk röstade mot  socialdemokraternas egen motion om att återinföra PRAO som socialdemokraterna  hade med i sin valplattform inför valet 2014. Heder till Glennfalk som röstade  efter sin egen uppfattning och inte efter partipiskan som jag tror att många  socialdemokrater inte vågade gå emot. Moderaterna har flera gånger visat i  Kommunfullmäktige att partipiskan inte är så stark i det partiet som i deras  koalitionsparti och det är verkligen befriande att konstatera för demokratin. 

Vi var flera politiker från oppositionen som  försökte förklara att det entreprenöriella lärandet kompletterar PRAO och att  flera framträdande företrädare för näringslivet i Vimmerby också stöder den  uppfattningen. Trots detta röstades motionen ner. Beklagligt för ungdomarna som  verkligen behöver mer och inte mindre verkliga upplevelser som komplement till  undervisningen där undervisningen i klassrummet kan utvecklas när man relaterar  den ännu mer till upplevelser och erfarenheter från olika  arbetsplatser.

För oss i Centerpartiet är det självklart  att se alla ungdomar och hela kommunens olika arbetsplatser. Det är många  arbetsplatser som nu av socialdemokraterna berövas möjligheten att möta och  vägleda en ung människa  i praktiskt arbete på sin arbetsplats under en vecka i  år åtta eller nio. Samverkan med Vimmerbybor på arbetsplatser berikar skolan och  ungdomarna och inte minst att konstatera att just den arbetsplatsen är inte min  framtid kan innebära en större motivation till studier. Bra studiebesök för  lärare och elever kompletterar PRAO.

Att ge fler möjligheter för att  se målet för sina studier tydligt genom praktik på hemmaplan är fokus för oss i  Centerpartiet. Det är närodlad politik för oss.

Ingela Nilsson  Nachtweij
Gruppledare Centerpartiet

Peter Karlsson
Oppositionssamordnare i Barn- och Utbildningsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.