Socialdemokraterna och Moderaterna vill inte ha någon jämstäldhesplan

Personbild


Socialdemokraterna  och Moderaterna avslog på måndagens KF-sammanträde  Centerpartiets motion om att Vimmerby kommun ska ta fram en uppdaterad  jämställdhetsplan. 

I kommunens folkhälsoplan för 2015-2018, som antogs av KF så sent som i december 2014, står att kommunen ska ta fram en lokal handlingsplan för jämställdhet. Den planen är exakt det som Centerpartiets Peter Karlsson motionerat om och som KF alltså redan beslutat att ta fram.

S påstår sig vara det enda jämställdhetspartiet men i Vimmerby avslår man en motion om att ta fram en bred jämställdhetsplan med bredare fokus än bara på kommunens roll som arbetsgivare.

Alla oppositionspartierna i KF instämde i Centerpartiets yrkande. 

Ingela Nilsson Nachtweij
Gruppledare Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.