Stationshuset - Sälj inte!

Personbild


Jag har noterat i media att samtal om försäljning av  stationshuset har skett. Jag menar att det vore ett sort misstag om  kommunen säljer ut en så viktig samhällsfunktion som fastigheten som  resecentrum nu finns i. Detta är en naturlig samlingspunkt där många  människor möts och som skulle kunna utvecklas i samverkan med kommun,  KLT och privata aktörer. Dock ser jag det självklart att kommunen står  kvar som ägare.

Jag vill påminna om att när beslut togs om flytt av turistbyrån så står det i KF´s beslut att förutom turistbyråverksamhet så ska det även finnas ett medborgarkontor där verksamhet skulle flytta ut från stadshuset. Detta har aldrig skett. Kanske skulle det kunna vara en idé att utveckla stationshuset till ett medborgarkontor i samverkan med godshantering, café, väntsal och biljettförsäljning mm.

Vimmerby behöver en plats som är öppen även på kvällar och helger där personlig service finns. Jag tycker samarbetet mellan KLT och Nilsbuss fungerar utmärkt där serviceinriktad personal ger tips och råd samt säljer biljetter. Den personliga verksamheten kan aldrig ersättas av en kvickomat. Denna verksamhet skulle absolut kunna kompletteras med t ex ett medborgarkontor där människor på genomresa kan få inspiration att vilja arbeta, bo och satsa i Vimmerby.

Kollektivtrafiken upphandlas med jämna mellanrum och det är naturligt att den fasta punkt som Vimmerby resecentrum utgör, oavsett entreprenör lever vidare vilket ett kommunalt ägande garanterar.

Vi i vår region slåss för satsningar på järnvägen eftersom det är en viktig del för att få vår kommun attraktiv och t o m möjlig att bo i. Där har kommunen ett särskilt ansvar för stationshuset som aldrig kan åläggas en privat fastighetsägare.

Hur många järnvägsstationer runt om i Sverige har man inte stått vid ute i kylan i en öppen väntkur bredvid ett stationshus som varit stängt. Då tågen som passerar Vimmerby ofta är försenade är möjligheten att gå in i en varm väntsal viktig. Vid ett eventuellt framtida entreprenörbyte av busstrafiken så finns risk att denna utveckling kan komma även till Vimmerby. Det är ett kommunalt ansvar att det finns en väntsal som är öppen och det är en styrka att kommunen äger lokalen när man t ex förhandlar med KLT. Jag misstänker att kommunen förr eller senare kommer hyra in sig i väntsal och i övriga lokaler om stationshuset säljs.

Vimarhem betalar idag en snittränta på under 3% på sina lån. Jag antar att kommunen inte har sämre lånevillkor och då kostar detta hus mindre än 5 000 kr./månad i ränta om man skulle sälja det för 2 miljoner. Sälja stationshuset för 2 miljoner skulle bli en mycket dålig affär för kommunen nu och i framtiden.

Magnus Danlid (C)
tidigare ledamot i KLT

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.