Styrka kräver klokhet

Personbild


Aldrig tidigare har Vimmerby kommun styrts av en så förkrossande tvåparti-majoritet som efter valet 2014 då Socialdemokrater och Moderater valde att gå samman. Majoriteten har 29 av 49 mandat. Det ger en styrka att ensamma kunna driva igenom vilka beslut man vill.

Men den som är väldigt stark behöver också vara väldigt klok. Förhastade och ogenomtänkta beslut blir inte bättre av att det är många som röstar med. Dåliga beslut är lika skadliga oavsett med vilken majoritet de fattas. Därför blir det med en stark majoritet så mycket viktigare att de som är satta att fatta beslut antingen själva besitter klokskap nog eller är kloka nog att fråga någon som vet mer innan man målar in sig i ett hörn.

Inget problem är större än att det alltid finns flera möjliga lösningar. Vimmerby kommuns ekonomiska situation är inget litet problem. Men att stänga så många skolor som möjligt är inte på något sätt en universalmedicin som allena löser kommunens ekonomiska sits.

Det kommer alltid en punkt när en serviceenhet blir för liten för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt. När så sker behöver man inleda en öppen diskussion. För att antingen hitta andra bättre eller mindre smärtsamma lösningar eller för att rent moraliskt förbereda de som kommer att drabbas av en nedläggning.

De starka i Vimmerby valde att rådfråga så få som möjligt innan de valde väg. För ingen större klokhet hade krävts för att inse redan före den 1:a april att det skulle bli omöjligt att stänga nästan hälften av kommunens skolor på en och samma gång. Att fatta ett sådant beslut bara ett halvår efter en valrörelse där man lovat att inga skolor ska stängas kräver antingen ett enormt mod eller bristande insikter i vilka konsekvenser det kommer att leda till.

Folkomröstningen den 21: februari är majoritetens folkomröstning. En omröstning som de tvingat fram genom sitt agerande. Genom sin ovilja att titta på alternativa steg i rätt riktning. Genom sin ovilja att visa respekt för de väljare som vill ha sina skolor kvar och röstat på dem bara ett halvår tidigare.

Det är varken oppositionens eller Centerpartiets fel att vi nu står inför en folkomröstning. Inte heller kan man skylla på varken Djursdala- eller Gullringenborna. Och inte är Peter Fjällgård den som är skyldig. Skyldig är bara”de starka” som visat att de inte besuttit klokskap nog för att styra Vimmerby kommun på ett ansvarfullt sätt.

Låt oss nu alla röstberättigade Vimmerbybor uttrycka vår åsikt den 21:e. Det viktigaste är inte om vi är för eller emot. Det viktigaste är att så många som möjligt av oss går och röstar.

Ingela Nilsson-Nachtweij, Vimmerby

Erik Paulsson, Locknevi

Anna Svensson, Rumskulla

Peter Karlsson, Södra Vi

Susanne Linder, Gullringen

Lars Sandberg, Djursdala

Bo Svensson, Frödinge

Torbjörn Elofsson, Storebro

Gunnar Öst, Tuna

Mats Nyström, Pelarne
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.