Svar till Börje Forss FP Liberalerna ang tydlighet

Personbild


I en insändare, i Vimmerby tidning, den 18 februari kommer Börje Forss med påståenden rörande kommunens revisorers inköp av tjänster från PWC för att granska budgetprocessen.

Även om påståenden är ”enligt uppgift” bör de vara i närheten av sanningen innan man för dem vidare. Kostnaden som ”enligt uppgift” är 2995:-/timma är helt gripen ur luften, och för den delen helt ointressant.

Granskningen av kommunens budgetprocess är upphandlad till fast pris och det går därmed inte att ange en timkostnad. Att göra granskningen, enligt Forss, på 27 timmar med det antalet intervjuer, analys av dokument, skriva rapport och göra en revisionell bedömning samt avrapportering faller på sin egen orimlighet.

Kommunens revisorer har bedömt att 80 000:- är en rimlig kostad för att få denna granskning utförd, vilken dessutom visade på fler brister med budgetarbetet än den ursprungliga revisionsfrågan skulle ge svar på. Rapporten visar också på en rad åtgärder som behöver vidtas som skulle skapa förutsättningar för en bättre process i framtiden.

Som sagt, tydlighet är viktigt.

Ulf  Svensson
Ordförande kommunens revisorer

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.