Undermålig riskbedömning

Personbild


Man undrar hur Birgitta Sahlin tänkte när hon skickade ut sin riskbedömning gällande nedläggningen av våra landsortsskolor i Djursdala och Gullringen.

Hon pekar på några punkter som hon framhåller som positiva t.ex:

*
Bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

Hon har fortfarande inte övertygat oss om att den här cirkusen verkligen kommer att bli en besparing i slutänden.

* Hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar och behov.

Vi har svårt att förstå hur klasser med ännu fler elever skall kunna främja dessa behov.

* Elevgrupper med fler jämnåriga utmanar lärandet i högre grad.

Är det verkligen positivt att utmana lärandet genom att öka klasserna från t.ex. 23 till 28 elever?

* Fler vuxna som kan se och uppmärksamma elevernas behov.

Sanningen är väl att det blir färre antal lärare på fler elever som skall försöka uppmärksamma detta.

* Större möjlighet att få undervisning av behöriga lärare.

Vad vi vet har Djursdala skola idag betydligt större andel behöriga lärare än vad t.ex AL-skolan har, hur ökar då möjligheterna?

Vidare skriver Birgitta att förvaltningen skall kontinuerligt följa upp skolornas elevresultat. Gör man inte detta idag? 

Det mesta i det här dokumentet ger mera ett sken av en förvaltningschefs vilja att ta bort mindre enheter och centralisera än att belysa vilka konsekvenser den ändrade skolstrukturen egentligen får.

Dessutom är det anmärkningsvärt att förvaltningen månader före den beslutade folkomröstningen redan börjar pussla ihop vilka barn som skall gå i vilken klass, och meddelar föräldrarna vilken vecka som eleverna i Djursdala skall få träffa sina nya klasskamrater.

Detta är ett slag i ansiktet på demokratin.

En riskanalys av detta slag bör göras av en bredare arbetsgrupp och läggas fram för nämnden så att de kan fundera över om de står bakom den. Peter Karlsson gör det inte i alla fall och är häpen över att den är daterad 2/11 2015 och att han får den via media den 16/12 2015.

Hur fungerar egentligen kommunikation, demokrati, styrning och ledning i BUN kring skolnedläggningsbesparingen? 

Slutligen vill vi i Centerpartiet påminna om den skrivelse vi la i BUN den 9/12 om att ingen planering för förändrad skolstruktur bör göras före folkomröstningen.

En motion med samma budskap och med fem partier som avsändare lämnades in till KF den 14/12.

Lars Sandberg

Ingela Nilsson Nachtweij

Peter Karlsson

Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.