Uppmaning – Nyttja det som redan betalas för!

Personbild


Vimmerbys folkvalda socialdemokrater och moderater talar ofta och gärna om vikten av ekonomi i balans. Det långsiktiga arbete och synsätt som Vimmerbypolitiken skapat under många årtionden inom många områden där utveckling och ekonomi varit viktiga faktorer, har nu raserats på mindre än ett år.

Nu senast säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Camilla Strid att det nuvarande aktivitetshuset Fabriken ska byggas om för bl a nio förskolebarn. När vi i Vimarhems styrelse diskuterade investeringar på det senaste styrelsemötet så tycker vi det är konstigt att barn- och utbildningsnämnden inte väljer att nyttja det de redan betalar för. Hattstugan har fungerat som förskola i flera årtionden, som dessutom endast ligger några hundra meter från Fabriken.

Jag och vad jag förstått hela styrelsen tycker att denna förnämliga lokal borde öppnas omedelbart! Förskolan har uppenbarligen varit användbar tidigare och dessutom betalar barn- och ungdomsnämnden enligt gällande avtal just nu hyra för Hattstugans förskolelokaler t o m februari 2016.

I dessa spartider skulle det kännas mycket märkligt som ansvarig politiker i en nämnd som jobbar med besparingar att dra på sig nya investeringar och hyror, samtidigt som man betalar för något som inte används. Inte konstigt att ekonomin inte går ihop.

Magnus Danlid (C)
Ledamot i Vimarhem

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.