Vimmerby bio och andra biografer på landsbygden drabbas hårt av höjd moms!

Personbild


Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade i höstas med stöd av Vänsterpartiet att höja momsen på biobiljetten från sex till 25 procent, vilket innebär en höjning av priset på en biobiljett med ca 20 kr.

Exempelvis ska teater, opera och balett enligt regeringens beslut fortsatt att omfattas av den lägre momssatsen på sex procent och momssatsen för film höjas till 25 %.

För biografägare utanför storstäderna, där publikunderlaget är lägre och visningarna färre, skulle momshöjningen bli oerhört kännbar. Det är högst troligt att ett stort antal biografer runt om i landet, främst på mindre orter och på landsbygden skulle riskera att stängas. Vimmerbys bio är en av de som kommer att drabbas av höjningen om beslutet går igenom.

I våras beslutade riksdagen på förslag från kulturutskottet att återställa biografmomsen till sex procent och istället utreda alternativa finansieringsformer, frågan är nu om S – Mp regeringen kommer lyssna på kulturutskottets förslag?

Den höjda momsen har riskerat biokulturens framtid och inte minst landsbygden.  Det är någonting vi i Centerpartiet inte kan acceptera.

Ingela Nilsson Nachtweij som är lokalpolitiker i Vimmerby berättar: ”- Jag hade min första filmupplevelse på premiärvisningen av den första Emil-filmen som skedde i Vimmerby av naturliga skäl med Astrid Lindgren i publiken. Jag var då 7 år och min mor höll för mina ögon när Kommandoran ramlade i varggropen för det tyckte hon var för otäckt för oss barn att titta på.

När jag nu får veta att biografen i Vimmerby kommer att stängas om biografmomsen höjs så är det en viktig fråga för mig att lyfta. Fyra generationers biobesök på Grand och Terassen i Vimmerby riskerar att läggas i graven. Många andra orter kommer också att drabbas.”

Film är också en av de mest demokratiska kulturformerna publikt sett.  Genom den digitalisering som skett de senaste åren med statligt stöd, i bygdegårdar, folkets hus och andra samlingslokaler har det gjorts möjligt att för människor även på mindre orter att se nya filmer men också smalare filmer. När en ort kan erbjuda kulturupplevelser, ökar attraktiviteten för orten. Vi har många satsningar på film i vår region som är viktiga för utvecklingen, inte minst filmbyn i Mariannelund. Vi vill inte låta regeringens (S) och (MP) med stöd av Vänsterpartiet landsbygdsovänliga politik stänga biograferna på de mindre orterna. Därför vill vi att kulturminister Alice Bah Kunke genast ger ett besked om att regeringen lyssnar på kulturutskottet och avstår momshöjningen

Ingela Nilsson Nachtweij
lokalpolitiker (C) Vimmerby

Ingegerd Petersson

vice ordf. (C) Kulturnämnden Kalmar läns landsting

Per Lodenius
riksdagsledamot (C) Kulturpolitisk talesperson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.