Vimmerby på plats 246 i bredbandsranking

Personbild


I fredagens tidning står att läsa att  Vimmerby kommun är en av de sämst utbyggda vad gäller bredband. Endast 16 % av  kommunens hushåll har tillgång till snabb fiberuppkoppling trots att kommunen  investerat 29 miljoner i bredbandsbyggnation.

Snittkommunen i Sverige har 54% av  hushållen uppkopplade till fiber. Grannen Hultsfred har investerat 4 miljoner  och har mycket större andel anslutna. Detta är ett bekymmer för den politiska  ledningen i Vimmerby.

I kommunstyrelsen den 10 mars beslutade S  och M om en uppdaterad fiberhandlingsplan, 3.01, efter en återremiss på grund av  bristfälliga ekonomiunderlag i den tidigare uppdaterade fiberhandlingsplanen,  3.0, som KF hade att ta ställning till i februari.

Denna månad förväntade jag mig därmed att  vi skulle få ärendet om att anta den fortfarande bristfälliga  fiberhandlingsplanen som M och S beslutade att skicka till KF för beslut, trots  att jag föreslog att man istället skulle avvakta med ärendet tills  investeringsbudgeten uppdaterats.

På KS i tisdags, den 24/3, frågade jag  varför ärendet inte finns på kungörelsen till måndagens KF den 30/3. Svaret blev  att: -Vi måste avvakta tills vi uppdaterat investeringsbudgeten.

Frågan är nu vad som pågår  i budgetförhandlingarna mellan S och M. Bromsas investeringstakten? Ska  stamnäten till Tuna och Frödinge senareläggas på grund av att kommunens  borgenärer inte visar samma vilja till utlåning? Hur ska Vimmerbys  bredbandsuppkoppling ske snabbare så att vi kommer ikapp grannkommunerna. 190  anslutningar har hittills fått fiber av de 1368 som anmält intresse på www.vimmerbyfiber.se.

Hur hela Vimmerby kommun ska fibreras är  en mycket viktig fråga som kräver ett stort engagemang från kommunledningen. En  fråga som borde vara större än längtan att snabbt klubba igenom olika hafsverk  som så gjordes på KS den 10:e mars.

Men kanske är det ”helt naturligt” att en  majoritet klubbar igenom även illa förberedda förslag så länge det är  majoritetens egna?

Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Oppositionsråd, Vimmerby kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.