Kommunen bör ta över Vibovägen

Personbild


Jag vill att Vimmerby kommun utreder förutsättningarna för att
ta över drift och skötsel av vägen mellan Långbrössle-Vibo. Denna väg
sköts av samfälligheten och underhållet bekostas av de som ingår i
samfälligheten. 

De bidrag som utgår till vägens skötsel räcker inte, utan samfällighetens delägare får betala ur egen ficka. 

Vägen trafikeras mycket av trafik som inte berör samfälligheten, som timmertransporter till Mönsterås mm. Det är inte rimligt att samfälligheten skall bekosta genomfartstrafik som inte har med samfällighetens delägare att göra. 

Bo Svensson 
Fullmäktigekandidat för centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.