Motion om digitalisering in i framtiden

Personbild

Framtiden kräver att människor, företag och kommuner utvecklar de bästa sätten för digital teknik som är möjlig i varje situation.

Under rubriken det Smarta samhället rymmer sig förändringar som kommer att påverkas av digitaliseringen. Det påverkar oss i hemmet, på jobbet och i samhället. Det förenklar många situationer för oss.


Digitalisering som vi är bekanta med idag i form av bankärenden som ständigt förändras och förbättras. T.ex. kom internetbank, sedan kom bank-id och därefter Swish som förenklar för oss. På samma sätt har hanteringen av deklarationer och skattsedlar förenklats. Men framförallt har vi fått överblick och kontroll över våra affärer.

Tillsynen av äldre och vårdbehövande kan förstärkas med hjälp av teknik i hemmet. Digitala dosetter håller kolla på att medicin tas i rätt tid, nattkameror vakar om natten, tryckplattor känner av om man är på toaletten eller ramlar och TVn blir en kanal för kommunikation och samvaro.

I hemmet påverkas vi av mer hemarbete, enklare hantering av ekonomi, webbhandel, förändrad mediekonsumtion i form av TV och tidningar, musik och nyheter. Vi kan styra och förändra vår hemmiljö enkelt med mera. Landet och kommunen blir mer rund och bostadsort minskar i betydelse.

All digitalisering kräver förnyad och förbättrad infrastruktur i form av fiberbredband, mobilt bredband mm. Kommunen måste ta ett samlat tag om utvecklingen och se till att man är med och följer utvecklingen för att utnyttja den fullt ut.

Därför vill vi lyfta frågan om att formulera en digitaliseringsstrategi för dels för Vimmerby kommun och dels för dess invånare, föreningar, organisationer och företag. Vi måste helt enkelt ta krafttag och arbeta strukturerat med både bredbandsfrågor och digitaliseringsfrågor.

Centerpartiet föreslår genom denna motion

- att kommunen snarast tar fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad gäller digital teknik och digitalt användande

- att kommunen utreder hur den hanterar IT-frågor inom kommunen både vad gäller funktion och kostnader.

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Kontakta Ingela Nilsson Nachtweij

Kontakta Ingela

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.