Motion om framtagande av policy mot främlingsfientlighet och handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Personbild


Vi har uppmärksammat att kommunen saknar en policy mot främlingsfientlighet och rasism. Det finns en policy för att främja lika rättigheter och möjligheter hos Vimmerby kommun men den berör endast kommunens anställda.

Vi ser ett behov av att ta fram en bredare policy mot främlingsfientlighet och har exempelvis inspirerats av Mönsterås kommun. Kommunen har ett ansvar att delta i arbetet mot främlingsfientlighet och fokus bör vara ett förhållningssätt som bygger på människors lika värde och respekt för olikheter.

Samtidigt är det viktigt att värna demokratin på olika sätt. Därför behövs även en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism liknande den som regeringen sjösatte 2011: www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2011/12/skr.-20111244/

Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp för de som redan anslutit sig till sådana grupper. Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.

Vi föreslår genom denna motion

att kommunen tar fram en policy mot rasism och främlingsfientlighet

att kommunen tar fram en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby 

Jimmy Alexandersson
Fokpartiet liberalerna

Marie Nicholson
Nya Moderaterna

Gudrun Brunegård
Kristdemokraterna

Annelie Jakobsson
Sverigedemokraterna 

Annika Fundin
Miljöpartiet de gröna

Kenneth Björklund
Socialdemokraterna

Lars Johansson
Vänsterpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.