Motion om samlad skoldag

Personbild


Centerpartiet i Vimmerby har i budgetarbetet för 2016 föreslagit  införande av en samlad skoldag för att effektivisera verksamheten och  samtidigt förbättra samverkan mellan skola och fritids.

Skoldagen planeras så att skolskjutsarna minskas dels genom att skoldagens start är olika på olika skolor och dels genom att fördela skoldagen så att den första skolskjutsen på eftermiddagen tas bort. Vinsterna är flera då skoldagens innehåll planeras så att skolskjutsarna optimeras. Samlad skoldag innebär att fritidsverksamheten får en högre kvalité i mindre grupper och ett samtidigt nyttjande av legitimerade lärare. Målet med en samlad skoldag är att höja den pedagogiska kvalitén i kommunens alla skolor. Samlad skoldag leder till ett mer effektivt nyttjande av kommunens resurser och ett bibehållet antal skolorter för de behov vi ser idag och för framtidens behov när det nu anländer många asylflyktingar till kommunen. Gotlands kommun, Säter och Grästorp är tre kommuner som infört samlad skoldag med goda erfarenheter. Säters kommun sparade fem miljoner årligen på effektivare skolskjutsar. Grästorp har en samlad skoldag som börjar klockan 9 och slutar 15.20. Lärarna har fått gott om gemensam tid för samverkan varje morgon mellan klockan 8-9 vilket enligt forskning visat sig ge goda förutsättningar för förbättrade resultat.

En förutsättning för att hela kommunen ska leva är att barnen erbjuds skolskjuts i båda riktningar från tätort till landsbygd och tvärtom.

Centerpartiet föreslår genom denna motion
att kommunen utreder möjligheten till samlad skoldag med kostnadsredovisningar och redovisning av      kvalitetshöjning samt bättre nyttjande av legitimerade lärare

att kommunen undersöker erfarenheter från andra kommuner och implementerar samlad skoldag utifrån Vimmerby kommuns förutsättningar i dialog mellan KS och BUN

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.