Motion till kommunfullmäktige - Renovering av Idrottshallen

Personbild


Det har under många år diskuterats ett behov av en renovering av Idrottshallen som byggdes 1968.

Det behövs nytt golv och ny skiljevägg som delar A-hallen så att listen i golvet kan tas bort. Det är nödvändigt att göra detta för att bland annat minska skaderisken då det finns skruvar som sticker upp och som ökar skaderisken för de som idrottar här.

Det finns även ledstänger som är olämpligt placerade för utövare av innebandy och futsal mm.

Exempelvis Riksidrottsförbundet är en organisation som kan hjälpa till vid upprustning av idrottsanläggningar och föreningsutveckling mm. De har ett stöd till anläggningar. Det finns även andra externa aktörer som skulle kunna samverka för att få till en renovering.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • att kommunen utreder möjligheten att renovera idrottshallen enligt ovan i samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet

Centerpartiet i Vimmerby

Ingela Nilsson Nachtweij

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.