Riv gränser i sjukvården

Personbild


I patientnämnden får vi in drygt 700 nya anmälningar varje år av patienter och anhöriga. Många fall grundar sig på att individen och patienterna inte har upplevt sig stå i centrum. De beskriver hur olika professioner hänvisar till sina speciella ansvarsområden såväl inom landstinget som utanför. Denna brist på helhetssyn kan innebära att vårdinsatsen inte blir optimal, vilket ibland får förödande konsekvenser för patienten om det leder till fördröjd behandlingstid och missade diagnoser.

Centerpartiet vill införa en kontaktsjuksköterska i primärvården, samt införa en sjukvårdsorganisation som bygger på helhetstänk i större samverkan med kommunerna. Inte revirtänk utan fokus på individen. En kontaktsjuksköterska medverkar till ökad trygghet i vardagen.

Magnus Danlid
Centerpartiet i Landstinget

Kontakta Magnus Danlid

Kontakta Magnus

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....