S, V o MP i Landstinget har höjt skatten igen!

Personbild


Socialdemokraterna, Vänsterpartiet o Miljöpartiet har sin vana trogen höjt skatten för fjärde gången sedan jag kom med i landstinget i och med att de nu säger att de ska höja skatten 2014 med 50 öre. Socialdemokraternas tidigare höjningar var 1996: 73 öre, 2002: 30 öre, 2012: 25 öre.

Jag är nu inne på min femte mandatperiod. Socialdemokraterna har styrt i fyra av dem och höjt skatten lika många gånger. Alliansen styrde 2003 – 2006 och under denna period höjdes inte skatten, däremot så såg alliansen till så att en nödvändig omstrukturering genomfördes i hela landstinget. Ett arbete som socialdemokraterna har haft nytta av sedan dess då de haft majoritet. Vi har många gånger hört Anders Henriksson tala om landstingets goda ekonomi samtidigt som han beklagat att regeringen inte skickat in mer pengar till landstinget. Statsbidragen till landstingen har höjts de gångna 7 åren. Vi har ett skatteutjämningssystem som vi ska vara måna om som innebär att regioner som har en positiv befolkningsutveckling bidrar till regioner som har en minskad befolkningsutveckling. Dessutom så har alliansregeringen under de värsta åren med lågkonjunktur skickat med ett extra bidrag till kommuner och landsting.

Den senaste skattehöjningen som skulle riktas till länets kollektivtrafik för två år sedan har t ex kostat skattebetalarna över 200 miljoner hittills. Vi kan konstatera att en bråkdel har gått till länets resenärer. Vart har då alla de övriga miljonerna tagit vägen? Jo till att bidra till landstingets ekonomiska resultat och det räcker ändå inte.

Jag har under mina år i Vimmerby kommunfullmäktige varit med om att besluta om skattehöjningar, men också om skattesänkningar när det sedan var möjligt. Så jobbar en alliansmajoritet, höja när det inte bedöms finnas några andra möjligheter men att jobba för en effektivare struktur som möjliggör en återställd skattesats. Det är en arbetsmodell som definitivt inte socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Kalmar län arbetar efter genom dessa höjningar på 1 krona och 78 öre. Kalmar län behöver en NY ansvarstagande majoritet i landstinget 2014 som inte höjer skatten så fort ekonomin inte går ihop.

Magnus Danlid (C)
Landstingsledamot

Kontakta Magnus Danlid

Kontakta Magnus

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.