Regionfullmäktige

Debattlustan var stor när Kronobergs regionfullmäktige den 27 september återsamlades efter sommaruppehållet i Utvandrarnas Hus i Växjö.

Debattlustan var stor när Kronobergs regionfullmäktige den 27 september återsamlades efter sommaruppehållet i Utvandrarnas Hus i Växjö.

Först efter drygt 10 timmars debatt kring bland annat många inlämnade interpellationer från inte minst Centerpartiet kunde ordföranden RosMari Jönsson Neckö avsluta sessionen.

Då hade Åke Carlson (c) under ledamöternas frågestund begärt svar av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg angående den minimala bemanningen på folktandvårdscentralerna.

-Vi har en tandläkare per 10 000 invånare vilket är för litet. Överväger regionen att införa en minibemanning på centralerna?

-Nej, dt gör vi inte. Jag medger att den nuvarande situationen inte är acceptabel, men vi jobbar med grundbemanningen och siktar också på att etablera en ny tandvårdsenhet i Växjö för att korta köerna, sa Charlotta Svanberg.

Charlotta Svanberg var flitig i talarstolen under interpellationsrundan.

Britt-Louise Berndtsson (c) ville ha svar på ett antal frågor angående köerna till hörselvården i Kronoberg. Där kunde Charlotta Svanberg ge ett positivt besked eftersom kötiden för en hörselundersökning inför en eventuell utprovning av hörapparat har gått ned från 75 veckor 2016 till 26 veckor under 2017.

Thomas Haraldsson (c) ville veta om beslutet från 2014 att bygga ett Barnens Hus på lasarettsområdet stod fast.

-Ja, arbetet pågår men det är svårt att säga när huset står klart eftersom lokalfrågan för flera andra verksamheter först måste lösas. Men administrativa och formella gränser ska aldrig sättas före barnets bästa och därför är det viktigt att samverka över gränser, svarade Charlotta Svanberg.